nếu như bạn là một lập trình viên Front end, code viên trang web bạn sẽ biết CSS sở hữu thể siêu thú vị. Trong Sass, bạn mang thể sử dụng những toán tử khác nhau để thực hiện các thao tác giống như nối chuỗi, nối màu, v.v.

Sass string

Sass add string

SASS là viết tắt của trong khoảng Syntactively Awesome Style Sheets. SASS là ngôn ngữ kịch bản và bộ tiền xử lý CSS, biên dịch mã trở thành CSS để giúp bạn viết CSS tốc độ hơn, dễ dàng hơn, cao nhã hơn. SASS bổ sung các tính năng và phương tiện mới trên CSS cơ bản giúp cho bạn bố trí CSS thông minh hơn, đơn giản bảo trì, tu chỉnh hơn. Bằng phương pháp mở rộng mã CSS, SASS khiến cho những Dự án lớn gần gũi hơn. Sass add string SASS hiểu thuần tuý là bộ tiền xử lý CSS và mang cú pháp cũ hơn tiêu dùng thụt lề để doanh nghiệp và tách những khối lập trình. Về căn bản, nó cung cấp một bí quyết viết CSS đơn giản hơn, mở rộng tác dụng của CSS. các tệp SASS tiêu dùng dạng đuôi mở rộng “.sass” . Nhìn chung, đây là những điểm tốt mà những lập trình viên đã xác nhận cho cả SCSS và SASS Sau thời kì dài sử dụng lúc những file CSS của bạn lớn hơn, chúng sẽ khó quản lý, duy trì và sắp xếp hơn. đó là khi mà bộ tiền xử lý CSS như là SASS xuất hiện để giúp cho bạn tiết kiệm thời kì quản lý kho theme Wp hơn. SASS tạo điều kiện cho các lập trình viên front-end nâng cao những năng lực mang những tác dụng độc đáo. SASS mở rộng tiềm năng của CSS. hôm nay chúng ta sẽ cộng Tìm hiểu, cùng tham khảo SASS như là 1 người mới khai mạc để bạn dần quen với công cụ viết CSS thực tiễn này.

Sass string replace

hiện giờ bạn mang biết về 1 số tác dụng của SASS có thể thay đổi level lập trình bề ngoài website front-end của bạn. SASS string replace khiến cho CSS của bạn thuần tuý hơn, tin cậy cậy hơn và sở hữu tổ chức hơn. Trên hết, học SASS cũng chẳng phải khó lúc đã biết CSS. Sass string replace

Tên hàm bộc lộ
quote($string) Thêm cặp quote bao vòng vo chuỗi $string
unquote($string) Xóa các cặp quote ra khỏi chuỗi $string
str-length($string) Trả về tổng số ký tự của chuỗi $string
str-insert($string,$insert,$index) Thêm chuỗi $insert vào chuỗi $string tại vị trí $index
str-index($string, $substring) rà soát vị trí xuất hiện chuỗi $subtring trong chuỗi $string
str-slice($string,$start-at,[$end-at]) Cắt chuỗi mở đầu từ $start-at và chấm dứt tại $end-at, trường hợp không truyền $end-at thì nó lấy tới cuối chuỗi.
to-lower-case($string) Chuyển chuỗi $string sang chữ in thường
to-upper-case($string) Chuyển chuỗi $string sang chữ in hoa

Strings in Sass

CSS tương trợ những chuỗi trích dẫn kép và đơn, như những chuỗi không trích dẫn như Georgia, serif hoặc sans-serif. Sass hỗ trợ cả ba và có lẽ biên dịch thành cùng 1 mẫu dấu ngoặc kép hoặc thiếu dấu ngoặc kép trong CSS. Strings in Sass Ví dụ: bạn đang dùng biến sass để giữ kiểu chữ của loại tiêu đề chính, được đặt trên h1 của bạn như sau: [code type=css] h1 font-family: $headline-typeface; [/code] tiêu dùng các chuỗi trích dẫn không trích dẫn, trích dẫn đơn và trích dẫn kép trong các biến thiết kế trang web chuẩn seo của bạn: [code type=css] $headline-typeface: Lucida Grande; $headline-typeface: ‘Lucida Grande’; $headline-typeface: “Lucida Grande”; [/code] Sẽ biên dịch thành: [code type=css] h1 font-family: Lucida Grande; h1 font-family: ‘Lucida Grande’; h1 font-family: “Lucida Grande”; [/code] kể cách khác, bất kỳ loại trích dẫn nào (hoặc không mang trích dẫn) bạn đã tiêu dùng trong sass sẽ xuất hiện trong tệp CSS thành quả của bạn.

5/5 - (1 bình chọn)

Sass string - Các tính năng của SASS giành cho front end

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.net)

Trải qua 3 năm thực chiến Python, PHP 6 năm thực chiến trong quản trị website tư vấn giải pháp Seo google, Kinh doanh online tối ưu nhất cho tập đoàn quốc tế.
Hiện làm giám đốc kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post