Robots.txt là một loại tệp đặc trưng không phải là HTML hay bất kể thứ gì tương tự. Mục đích của tệp robots.txt là để đưa cho các phương tiện search biết nội dung nào trên website của bạn có lẽ được các bot thu thập và lập chỉ mục.

Sitemap robots txt

Sitemap txt

Mục đích của file Robots.txt là gì? Khi các công cụ search tìm tin tức về web của bạn, tệp Robots.txt khả năng cao là nơi đầu tiên họ tìm kiếm. Tệp này cho các công cụ tìm kiếm biết những gì cần phải lập chỉ mục và những gì không nên lập chỉ mục. Bạn cũng có thể hỗ trợ vị trí web của mình trong sơ đồ website XML. công cụ search gửi “chương trình”, “rô-bốt” hoặc “trình thu thập dữ liệu” để tìm nạp dữ liệu website của bạn, theo hướng dẫn trong tệp Robots.txt (nếu tệp “rô-bốt” không được gửi, công cụ search sẽ không gửi ). .txt chỉ ra rằng điều này không thể lập chỉ mục). Sitemap txt

Sitemap robot

File Robots.txt nằm ở đâu? Tệp sơ đồ trang web robots.txt có thể nằm trong thư mục gốc. Bạn thường thuận tiện tạo một tệp trống và đặt tên là Robots.txt. Điều này sẽ Giúp cho bạn tránh các lỗi website và hoàn tất mọi công việc của mình. công cụ tìm kiếm craw dữ liệu các trang web site đẹp. Ví dụ web site bạn là sieutocviet.com thì file robots sẽ là sieutocviet.com/robots.txt File Robots mặc định của wordpress:

User-agent: * Disallow: /wp-admin/ Disallow: /wp-includes/

Hoặc Bạn có lẽ tham khảo code này

User-agent: * Disallow: /wp-admin/ User-agent: * Allow: / Disallow: /*?* Disallow: /*/?* Sitemap: https://web.sieutocviet.com/sitemap.xml

File robots txt chuẩn

Một số ví dụ khác về file robots txt chuẩn Chặn bot không đưa cho chỉ mục đa số lớn mạnh trang web Bạn sở hữu câu lệnh như sau: User-agent:* Disallow: / Lệnh này nắm tới ý nghĩa: “Không tặng phép các bot của công cụ search đăng nhập và đánh chỉ mục trên tất cả tài nguyên có trên website của bạn.” Chặn bot chỉ mục vào một thư mục nhất định User-agent:* Disallow: /wp-admin/ Disallow: /wp-includes/ Lệnh này sở hữu nghĩa: “Cho phép bot lập chỉ mục hầu hết data trừ 2 thư mục /wp-admin/ và /wp-includes/ là không đưa cho phép.” Chặn một trang hay đường dẫn đến nội dung bài viết nào đó User-agent:* Disallow: /gioi-thieu.html Lệnh này nắm tới nghĩa: “Cho phép bot đánh chỉ mục đa số các data trừ đường dẫn /gioi-thieu.html” Chặn một hình ảnh nào đó User-agent:* Disallow: /images/tenhinhanhcanchan.jpg Lệnh này sở hữu nghĩa: “Chặn một hình ảnh nào đó từ website của bạn, ngăn không cho các bot tìm và lập chỉ mục tặng hình ảnh đó.” Chặn một loại bot nào đó User-agent:Spambot Disallow: / Lệnh này nắm tới nghĩa: “Chặn botspam truy cập tất cả data trên trang web của bạn”. Trong khi đó các bot khác thì được quyền truy cập” Chặn đa số các data trong một thư mục trừ một file nào đó User-agent:* Disallow: /thumucbichan/ Allow: /thumucbichan/filekhongbichan.html Lệnh này có nghĩa: “Chặn bot tìm kiếm đa số dữ liệu trong thư mục /thumucbichan/ nhưng tặng phép lập chỉ mục file/filekhongbichan.html”

5/5 - (1 bình chọn)

Sitemap robots txt - Hướng dẫn cụ thể file robots txt chuẩn WordPress

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.net)

Với hơn 4 năm kinh nghiệm CSS, JS 7 năm thực chiến trong quản lý website tư vấn giải pháp đẩy top, Digital marketing tối ưu nhất cho tập đoàn quốc tế.
Hiện là giám đốc kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post