Hướng dẫn kích hoạt tính năng xác thực 2 lớp (2FA) trên dịch vụ eMail Pro

Đầu tiên, bạn cần log in vào WebMail, hãy nhớ luôn truy cập WebMail theo giao thức https để tăng độ yên bình. Địa chỉ đăng nhập WebMail thông thường xuyên là https://mail.domain. Trong đó domain là tên domain của bạn, trong trường hợp bạn chưa nắm tới SSL để thường log in theo giao thức https, bạn có thể đăng nhập theo hostname của server tại cực kỳ Tốc Việt, thông có lẽ sẽ nắm tới dạng https://mailcp.domain.com. Sau khi truy cập vào WebMail hoàn thành, bạn chọn thiết lập Cấu Hình > Two-factor Authentication Ví dụ bạn muốn xác thực 2 lớp duyệt Email, hãy click vào mục => Active. Hướng dẫn kích hoạt tính năng xác thực 2 lớp (2FA) trên dịch vụ eMail Pro Tiếp theo bạn cần phải nhập vào App google Authenticator để nhận mã xác thực lớp 2, quét mã QR ở App gg Authenticator để qua bước kế tiếp. Hướng dẫn kích hoạt tính năng xác thực 2 lớp (2FA) trên dịch vụ eMail Pro Chuyển vận App Google Authenticator trên di động và mở lên: Hướng dẫn kích hoạt tính năng xác thực 2 lớp (2FA) trên dịch vụ eMail Pro Quét mã QR để qua bước kế tiếp: Hướng dẫn kích hoạt tính năng xác thực 2 lớp (2FA) trên dịch vụ eMail Pro Lấy mã xác minh để log in vào webmail: Hướng dẫn kích hoạt tính năng xác thực 2 lớp (2FA) trên dịch vụ eMail Pro Nhập mã xác thực để truy cập vào web site email doanh nghiệp:Hướng dẫn kích hoạt tính năng xác thực 2 lớp (2FA) trên dịch vụ eMail Pro

5/5 - (1 bình chọn)

Xác minh 2 bước tại web mail - Bật two factor authentication

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.net)

Có hơn 3 năm thực chiến Drupal 8 năm kinh nghiệm trong quản lý web site tư vấn giải pháp đẩy top, Marketing tối ưu nhất cho công ty.
Hiện làm leader kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post