Bảo mật tin tức

Điều khoản dịch vụ

Doanh nghiệp TNHH dịch vụ Siêu Tốc Việt (STV Services Co., Ltd, sau đây liên hệ tắt là SIEUTOCVIET) chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết tự vệ những thông tin cá nhân của bạn. Trong tài liệu này, định nghĩa “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất cứ tin tức cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kể thông báo nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp cho bạn nắm rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng giống như cách chúng tôi tiêu dùng những thông báo này sau đó. Khi bạn đăng nhập và tiêu dùng web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng bạn triệt để đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Toàn bộ nội dung bạn xem được trên web nhằm phục vụ nhu cầu tin tức của bạn và giúp cho bạn tuyển lựa dịch vụ. Vì thế, bạn được tiêu dùng trang web mà không tốt nhất nên hỗ trợ bất kể thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi khả năng cao yêu cầu bạn hỗ trợ thông báo cá nhân theo quy cách của Nhà nước về việc quản lý chủ thể tên miền. Các thông báo cá nhân được cung cấp nằm trong phạm vi tin tức công khai của chủ thể và thông tin công ty, không bao gồm các tin tức riêng tư và các tin tức bí mật (như tin tức thẻ tín dụng, cuộc sống riêng tư).

2. Phạm vi tiêu dùng thông tin

Khi bạn hỗ trợ các thông báo cần thiết, chúng tôi sẽ tiêu dùng chúng để phục vụ yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi thường xuyên liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, tiêu dùng các dụng cụ trên để giới thiệu đến bạn những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình giảm giá mới từ SIEUTOCVIET. Khi hỗ trợ thông báo đưa cho chúng tôi qua web site này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, tiêu dùng và tiết lộ những tin tức cá nhân nêu trên đưa cho một số mục đích được quy cách trong trang này. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng các thông báo hỗ trợ thường được tiêu chuyên dụng cho các cơ quan tác dụng theo sở thích của luật định mà không cần phải báo trước. Trình tự và thủ tục cung cấp thông tin của chúng tôi được thực hiện chính xác theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Bạn triệt để đồng ý và chấp thuận rằng những tin tức cá nhân bạn hỗ trợ khi tiêu dùng website khả năng cao được lưu trữ tại trụ sở hay chi nhánh của SIEUTOCVIET, thường được lưu trữ tại một số máy chủ hiện nắm tới hay chưa biết trước tặng mục đích hoạt động và vững mạnh web site cũng như các dịch vụ của SIEUTOCVIET trong và sau thời gian đăng ký.

Nếu bạn đặt hàng một món đồ, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên web, chúng tôi khả năng cao gọi với bạn để sở hữu những thông tin bổ sung trọng yếu tặng việc xử lý hoặc hoàn tất đơn đặt hàng và / hoặc yêu cầu của bạn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không hỗ trợ thông báo này đưa cho một bên vật dụng ba mà không được sự tặng phép của bạn, ngoại trừ các trường hợp bắt buộc theo quy tắc của pháp luật hiện hành.

SIEUTOCVIET cam đoan tự vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông báo cá nhân của bạn cho các công ty khác vì các mục đích ưu đãi.

4. Cung cấp cho các đơn vị khác

Chúng tôi thường tiêu dùng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ tặng bạn. Chúng tôi cũng cần phải trao thay thế bởi tin tức cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn tất yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép tiêu dùng thông tin cá nhân của bạn tặng các mục đích khác và chúng tôi cùng lúc yêu cầu họ tuân theo quy tắc bảo mật khi tiến hành hỗ trợ dịch vụ.

5. Ghi nhận thông tin trình duyệt

Đôi khi, thông báo khả năng cao được đưa vào máy tính của bạn để giúp cho chúng tôi nâng cấp web site hay cải thiện hiệu quả dịch vụ tặng bạn. Những thông tin này khả năng cao được biết đến dưới dạng các “cookies” mà phổ biến trang web hiện cũng đang tiêu dùng. “Cookies” là những mẩu tin tức lưu trữ trong đĩa cứng hay trình chuẩn y trên máy tính của bạn, không phải trên website. Chúng cho phép thu thập một số thông báo về máy tính của bạn giống như địa chỉ IP, hệ điều hành, cách thức trình phê duyệt và địa chỉ của các trang web tác động.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được tin tức khi các cookies này được đặt vào, bạn khả năng cao thiết lập cách thức trình chuẩn y của bạn thực hiện điều này nếu trình phê duyệt của bạn giúp. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận cookies, bạn sẽ không thể truy cập hay tiêu dùng một số tiện ích trên web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc tiêu dùng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và thiết kế web site.

5/5 - (1 bình chọn)

Thủ tục bảo mật - Các điều khoản về bảo mật.

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.net)

Với hơn 6 năm kinh nghiệm Drupal 8 năm kinh nghiệm trong quản trị web site tư vấn giải pháp Seo top, Digital marketing tối ưu nhất cho công ty.
Hiện giữ chức vụ quản lý kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post