Nếu bạn là một web site master thì việc hiển thị số lượng tác động là một cách để tạo uy tín tặng nội dung bài viết đó, và hoàn hảo hơn bạn có lẽ thao túng tổng số lượt xem nội dung bài viết. Cách dễ dàng nhất là tích hợp công dụng đếm lượt xem vào các nội dung bài viết của bạn, bạn sẽ thuận tiện biết được có bao nhiêu lượt đọc nội dung bài viết đó.

Code hiển thị lượt xem bài viết wordpress

Thông có thể chúng ta sẽ plugin đếm số lượt view, bây giờ có khá là rộng rãi plugin Giúp cho việc này, ở bài viết này chúng ta sẽ tiêu dùng code nhằm hạn chế bị đẩy mạnh tốc độ. khách hàng copy đoạn lập trình dưới đây và dán vào function nhé

function setPostViews()
$postID = get_the_ID();
$count_key = ‘post_views_count’;
$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
if($count==”)
$count = 0;
delete_post_meta($postID, $count_key);
add_post_meta($postID, $count_key, ‘0’);
else
$count++;
update_post_meta($postID, $count_key, $count);
Sau đó chúng ta dùng hàm setPostViews(); dán nó vào bên trong vòng lặp của nội dung bài viết tại file single.php của theme bạn đang tiêu dùng.

Sau đó các bạn có thể tiêu dùng hàm sau để hiển thị ra số lượt view nhé. người mua mở file functions.php lên và thêm vào nhé

function getPostViews() $postID = get_the_ID(); $count_key = ‘post_views_count’; $count = get_post_meta($postID, $count_key, true); if($count==”) delete_post_meta($postID, $count_key); add_post_meta($postID, $count_key, ‘0’); return “0”; return $count;

Ở đây mình sẽ dùng hook của Flatsome để tìm đến hàm này ra với icon eyes. Mình tiêu dùng font dashicon, tốt nhất nên người mua nào tiêu dùng fontawsome hay font khác thì thường xuyên tự thay đổi nhé. Thêm dashicon vào frontend

add_action( ‘wp_enqueue_scripts’, ‘load_dashicons_front_end’ ); function load_dashicons_front_end() wp_enqueue_style( ‘dashicons’ ); add_action(‘flatsome_blog_post_after’,’get_total_like’); function get_total_like();?> <div class=”pt-view-cmt”> <div class=”pt-cmt”> <span class=”dashicons dashicons-admin-comments”></span> <span><?php echo get_comments_number();?></span> </div> <div class=”pt-view”> <span class=”dashicons dashicons-visibility”></span> <span><?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?></span> </div> </div> <?php

Rate this post

Hiển thị lượt xem bài viết wordpress - Cách hack lượt xem hướng dẫn

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.net)

Trải qua 5 năm kinh nghiệm CSS, JS 6 năm kinh nghiệm trong quản trị website tư vấn giải pháp Seo google, Digital marketing tối ưu nhất cho tập đoàn quốc tế.
Hiện đang là quản lý kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post